• Trainingsbureau sociaal optimaal!

    Voor ouders, kinderen, pubers / jongeren en professionals in het sociaal domein. Professionele trainingen en trajecten op maat gericht op assertiviteit, communicatieve en sociale vaardigheden. Coaching en pedagogisch advies bij (bijzondere) onderwijsvragen en psychosociale problematiek.

  • SO! Sociaal Trainingsbureau heeft een grote passie voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij worden wij ingehuurd op alle niveaus. In het creatief meedenken op beleidsniveau, in het vormgeven van onderwijsprojecten, projectleiderschap en coördinatie maar vooral gericht op de praktijk, het primaire onderwijsproces.

  • SO! Trainingsbureau heeft expertise en deskundigheid als jeugdprofessionals. Onze trainers geven op-maat trainingen (individueel en in groepsverband) voor kinderen en jongeren (en ouders) met sociaal emotionele problemen.

  • SO! Sociaal Trainingsbureau werkt nauw samen met verschillende partijen, als jeugd/gezinscoaches, praktijkondersteuners, schoolondersteuners, ouderkamers, etc. 

  • SO! Expertise

  • Wat kunnen wij voor jou betekenen?

    Onze trainingen bieden handvatten in de dagelijkse communicatie in het gezin of op school. Dit door het probleemoplossend vermogen van de kinderen en jongeren te vergroten. Oefenen van sociale situaties en het aanleren van sociale denkpatronen. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor beter presteren in een veilige klas of groep en worden sterker in sociale omgang met anderen. Sociaal Optimaal!