• Vergoedingen

  Dit is zowel individueel als in een kleine groep mogelijk. Volledig vergoed in de HAL 
  en BUCH gemeentes. 

   

  SO! Trainingsbureau is aangesloten en wordt vergoed door:

  De gemeentes Noord Kennemerland:

  • Alkmaar
  • Heerhugowaard
  • Langedijk
  • Castricum
  • Bergen
  • Uitgeest
  • Heiloo

  Meedoenprojecten:

  • Gemeente Hollands Kroon
  • Gemeente Schagen
   

  Meer weten betreft de kosten en de vergoedingen? Neem contact op met Sabina Bos:  info@sotrainingsbureau.nl - 0615600122

 • Algemene Voorwaarden 

  SO! Sociaal Trainingsbureau werkt met Algemene Leveringsvoorwaarden.

  Verwijsindex

  Er wordt verwezen via MULTISignaal. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin SO! Sociaal Trainingsbureau kan aangeven betrokken te zijn bij andere professionals. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om iemand zo goed mogelijk te helpen.
  Voor meer informatie kijk op de website van Multi Signaal.

  Afspraken afzeggen

  • Een afspraak wordt uiteraard niet in rekening gebracht wanneer deze 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd.
  • Afzeggen kan per e-mail, telefonisch of via whatsapp naar SO! Sociaal Trainingsbureau. Het inspreken van een voicemailbericht is altijd mogelijk.
  • Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht (á €50,-) en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

  AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

  • Wij delen geen persoonsgegevens zonder toestemming. Tijdens het intakegesprek krijgt u hier een toelichting over.
  • Registratie en persoonsgegevens worden een jaar na het einde van het traject verwijderd. Dit in verband met nazorg en eventuele terugkeer.
  • U heeft altijd het recht om registratie en persoonsgegevens van uzelf of uw kind in te zien en aan te passen naar behoefte.

  Meldcode huiselijk geweld

  Sinds 1 juli 2013 is het voor professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld. Om te weten welke stappen SO! Sociaal Trainingsbureau onderneemt bij een melding via de Meldcode kunt u dit document lezen: Meldcode SO! Trainingsbureau