• Freelance Docent

 • Expertise voor de functies: docent, mentor, praktijkbegeleider, studieloopbaanadviseur, intern begeleider.

  Onderwijsbevoegdheid en werkervaring in de vakgebieden:

  • Gezondheidszorg
  • Welzijn, expertise op het gebied van pedagogisch werk, kinderopvang, pedagogisch werk jeugdzorg, VVE, kind en boek.
  • Verzorging
  • Sociaal Pedagogisch Hulpverlening/ Social Work
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Activiteitenbegeleiding

  Onderwijsniveau: Voortgezet Onderwijs t/m Gymnasium. Middelbaar Beroeps Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs.

 • Voor Wie?

  Heeft u als opleidingsmanagers / leidinggevende met spoed en/of op langer termijn een docent nodig? Is er een tekort aan formatie of is er een (ziekte) vervanging nodig?
  Ik kan flexibel inspelen op de wens van de studenten, het management, het docenteteam en in korte tijd goed afstemmen op de onderwijsbehoefte.
  Mijn ervaring is breed, van zorg en welzijn MBO niveau 1-4 t/m HBO. Niveau 1 heb ik ook verschillende profielen les gegeven in de voor horeca en AKA. Ik ben doelgericht, stel zaken op orde en heb oog voor groepsdynamiek en (bijzondere) onderwijsvragen. Ik heb lesbevoegdheid voor het vak verzorging voor het voortgezet onderwijs, VMBO t/m gymnasium.
  Ik heb tot slot ook ervaring in schoolmaatschappelijk werk, reboundvoorzieningen, trainer op maat en zorgcoördinatie. Ook voor opvangklassen en time out voorzieningen kan ik ingehuurd worden.

 • Review afgeronde opdrachten

  • Vervanging mentoraat en Beroeps Praktijk Vorming
   Horizoncollege. Afdeling Welzijn. Opleiding Pedagogisch werk Jeugdzorg niveau 4. 
  • Vervanging Studie Loopbaan begeleiding Hogeschool van Amsterdam. Afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 
  • Docent Werken in en vanuit de organisatie Hogeschool van Amsterdam. Afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Periode: 5 maanden, 1 semester.
  • Praktijkbegeleiding Hogeschool van Amsterdam. Afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Periode: 1 schooljaar.
  • Praktijkbegeleiding Horizon College Alkmaar. Pedagogisch werk Jeugdzorg niveau 4.
  • Intervisie, lessen communicatie, methodisch handelen, ruimte en inrichting, beroepsspecifieke lessen. Periode: 1 schooljaar.
  • Review docent / collega Martin Maat Horizoncollege:
   Sabina is een betrokken collega. Zij voelt collega's goed aan en speelt daarop in. Zij heeft altijd een zinvolle bijdrage. Naar leerlingen is Sabina altijd correct. Zij weet op een uiterst correcte en prettige respectvolle wijze het contact te onderhouden met de leerling waarbij zij het leerdoel van de leerling niet uit het oog verliest. Het is prettig om met Sabina samen te werken.
  • Review opleidingsmanager Mieke Pater Horizoncollege:
   Sabina is gevraagd in te vallen bij de opleiding PW Jeugdzorg van het Horizoncollege
   (voor een docent / mentor die onverwacht voor langere tijd uitviel).
   Naast een lesgevende taak, bestond de opdracht vooral uit begeleiden van de leerlingen, zowel op school als op de stageplek. Sabina heeft de opdracht professioneel uitgevoerd. Sabina heeft zich in korte tijd goed ingewerkt. Zowel collega docenten als leerlingen prezen haar vakkundigheid en enthousiasme. Zij bleek betrouwbaar en flexibel inzetbaar.
  • Review studenten Hogeschool van Amsterdam, vak werken in en vanuit de organisatie:
   Review positieve punten:
   De docent was erg goed. Goede lesstijl, duidelijke uitleg, altijd aardig, probeert het gezellig te houden, goede sfeer in de klas, ze betrekt de praktijk bij de lesstof, goede energie tijdens de lessen, duidelijk wat we moeten doen.