• Hoe help ik mijn onzekere kind? "Ons kind is 7 jaar".

  “Het zit misschien deels ook in haar karakter denken we als ouders. Voornamelijk op school vond Denise het lastig om voor zichzelf op te komen en het vertrouwen te hebben. Bijvoorbeeld in mee mogen spelen met anderen op het schoolplein.  Vervelende opmerkingen kon zij moeilijk los laten” en dat gevoel nam zij mee naar huis.

  Hulp vragen?
  De ouders van Denise van 7 jaar hebben de hulp ingeroepen van SO! Trainingsbureau. Pedagoog en jeugdprofessional Esmée Stammes heeft Denise handvaten gegeven om voor zichzelf op te komen.  Denise heeft in een individueel traject gewerkt aan haar leerdoelen in assertiviteit en zelfbeeld. Dit passend bij haar leeftijd. Een kind van 7 jaar is vol in ontwikkeling in sociale vaardigheden. Je leert zo dat de actie van de een effect heeft op de ander. Daarbij ontwikkel je zelfvertrouwen bij positieve ervaringen. Nu heeft Denise met hulp van SO! Trainingsbureau samen haar ouders geleerd hoe zij stevig kan staan en voor zichzelf kan opkomen waardoor dit Denise ook lukt! Denise heeft een positiever zelfbeeld. Denise is zich bewuster van haar eigen emoties en wat zij belangrijk vindt. Zij weet nu dat zij er ook mag zijn.

  Het Resultaat
  Ouders zijn tevreden met de combinatie van trainingen voor Denise zelf, het pedagogisch advies en de terugkoppeling en samenwerking met school. Zij ervaren de trainingen als erg fijn. “Denise heeft haar traject in assertiviteit en zelfvertrouwen succesvol afgerond”.

  De toekomst “We denken dit niet meer nodig te hebben voor Denise. Maar mochten we ooit weer hulp nodig hebben vragen we dit graag aan SO!

  Beoordeling voor SO! Trainingsbureau?
  Zowel ouders als Denise beoordelen het traject met een cijfer 10!

  Meer weten?
  Kijk ook eens op onze pagina over weerbaarheid. https://www.sotrainingsbureau.nl/assertiviteit-en-weerbaarheid/
  Wil je ook jouw doelen behalen? Vraag vrijblijvend informatie via Sabina Bos:
  06-1500122

  Of mail naar info@sotrainingsbureau.nl 

  * Denise is een fictieve naam i.v.m. privacy