• Identiteit

 • SO! LHBTI - Identiteitsvragen voor pubers.

  SO! Trainingsbureau is gespecialiseerd in vragen voor jeugdigen omtrent de puberteit. En belangrijke ontwikkelfase. Vrienden worden belangrijker, maar ook het losmaken en zelfstandig en zelfredzaam worden. 
  Daarin zijn veel jongeren op zoek naar wie ze zijn. Identiteitsvragen steken de kop op. Maar ook vragen die gepaard gaan met stemmingswisselingen en soms somberheid.
  Angstklachten en internaliserende problematiek kan in deze leeftijdsfase opkomen en de ontwikkeling laten stagneren. Je kunt je als ouder veel zorgen maken om somberheid bij je kind en piekerklachten.
  In deze fase komen wij als jeugdhulpaanbieder ook vragen tegen over verliefd worden, seksualiteit en geaardheid. In onze individuele en groepsgerichte psychosociale jeugdhulp bieden wij daarin hulp om jezelf beter te leren kennen, weerbaarheid en grenzen durven aangeven. Sociale vaardigheden aanleren om jezelf te uiten en emoties te reguleren. Maar ook bij de moeilijke vraagstukken om jezelf te kunnen en mogen zijn en daarin vinden veel jongeren in de puberteit het juist erg lastig om 'anders' te zijn.
  Maar ieder kind en ieder mens is uniek. In onze aanpak staan we naast je en maken we een verbinding om zo deze vraagstukken samen aan te gaan. We zien in de praktijk dat wanneer blokkades worden opgeheven en het lukt om in vaardigheden vooruit te gaan en openheid te bieden klachten in stemming, angst en piekeren afnemen. 
  We werken samen met veel verschillende culturen en ook ons team is divers. Daarin hebben we ook ervaring met jongeren waarbij de culturele achtergrond niet altijd tolerant is t.o.v. LHBTI of dit wel wil zijn, al langere tijd wel vragen hebben. Maar hoe dit op een sensitieve manier aan te gaan zonder anderen te kwetsen of in verlegenheid te brengen is de uitdaging. We bieden psychosociale ambulante jeugdhulp voor jongeren en ouders en maken een transfer om geleerde vaardigheden toe te passen.