• Lesprogramma’s ontwikkelen

 • Het ontwikkelen lesprogramma’s voor het onderwijs voor een jaargang, lesblokken of projecten voor het onderwijs. VO t/m MBO niveau 1 t/m 4.
  Expertise ligt hierin op het gebied van zorg en welzijn. Ik heb ervaring met alle vakken die hieronder vallen op dit gebied en lesprogramma's ontwikkelt. Je kunt denken aan sociale vaardigheden, communicatie, methodisch handelen, doelgroepen, hoorcolleges psychologie, ontwikkelingspsychologie, programma's voor leergroep/ mentoraat en praktijkbegeleiding, Beroepspraktijkvorming, gesprekstechnieken, leefstijl.

  Tot slot kun je ook denken aan het aanpassen / ontwikkelen van kwalificatieprofielen en leerplannen waar ik in kan ontwikkelen.

 • Projecten

  Ik kan een volledig pakket aanbieden voor een (re-integratie)traject gericht op werk en onderwijs. Dit is gericht op weer) handelingsbekwaam worden, groepsdynamiek, verbeteren van de beroepshouding, 'leren leren.' en sociale vaardigheden.

  Ik heb ervaring met het opzetten en het project leiden van de pilot Step2School. Een project van drie maanden waarin jongeren in een open groep starten, werken aan sociale vaardigheden via de Goldsteinmethodiek (evidance based) communicatie, energizers voor een positieve groepsdynamiek en werkten aan schoolse vaardigheden door rekenen, nederlands maatschappij en engels om weer in een schoolritme te komen. Ook solliciteren, werken aan een eigen ontwikkelplan om zo na drie maanden de doelen te behalen gericht op uitstroom naar werk en of onderwijs is de rode draad. Er is hierbij een samenwerking met ouder(s) betrokken hulpverleners en casemanagers om de transfer voldoende te kunnen maken naar de dagelijkse praktijk.

  Voor wie:
  Het project kan ingekocht worden. Aanmelden geschied via gemeentes (aanbesteding). Professionals kunnen via de gemeente ook jongeren aanmelden. De jongeren hebben een grote(re) afstand tot onderwijs en of arbeidsmarkt.

 • Afgeronde opdrachten

  • In opdracht van ROC Horizoncollege Heerhugowaard ontwikkelde ik twee jaargangen lesmateriaal voor MBO niveau 1 leerlingen. Dit heb ik ontwikkeld voor de vakken communicatie en sociale vaardigheden. Deze vakken zijn op maat gemaakt voor de leerlingen en nieuw voor het ROC. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor 8 lesperiodes die op elkaar aansluiten. Het lesmateriaal wordt tot op heden gebruikt voor zowel de locatie Heerhugowaard als Alkmaar en is een vast onderdeel geworden in het rooster voor de leerlingen.
  • In opdracht van Herenbos Personeelsdiensten TRI Groei in Groen, Noord en Zuid Holland, is een trainingsprogramma werknemersvaardigheden geschreven en gegeven door SO! Trainingsbureau waarbij jongeren getraind zijn in werknemersvaardigheden assertiviteit en weerbaarheid gericht op de dagelijkse beroepspraktijk voor de groenvoorziening.