• Onderwijsconsultancy, coaching en advies

 • Innovatie, onderwijsontwikkeling én toepasbaar in de praktijk.

  Hoe organiseer je goed onderwijs? Hoe ontwikkel je talent en werk je aan deskundigheidsbevordering?

  SO! Trainingsbureau heeft een grote passie voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij worden wij ingehuurd op alle niveaus. In het creatief meedenken op beleidsniveau, in het vormgeven van onderwijsprojecten, projectleiderschap en coördinatie maar vooral gericht op de praktijk. Wij maken de vertaling naar het directe primaire onderwijsproces. En dit doen wij met succes.  Persoonlijk, op maat en in het creatief problemen oplossen. 

  SO! Trainingsbureau heeft zowel advies, coaching als ook de vertaling naar de beroepspraktijk in huis. Advies in leren, creëren en implementeren.

  SO! Trainingsbureau staat bekend om haar maatwerk. Daarbij is in onderwijsconsultancy de ervaring en expertise breed en vraaggericht. Zodat je direct handvatten hebt waar je mee verder kunt.

 • Talentontwikkeling

  SO! Trainingsbureau maakt het verschil in coachingstrajecten voor beroepsprofessionals, de leerling/ student, team en management. Direct advies en toepassen waar het vast loopt in de aanpak. We werken vanuit de positieve psychologie, talenten ontdekken en ontwikkelen en daarbij out of the box denken en schakelen om het resultaat te kunnen behalen. Talentontwikkeling is maatwerk en kan dankzij een open blik en vernieuwende, flexibele organisatie tot directe verbeteringen leiden. Voor de leerling/ student, de beroepsprofessionals en de organisatie.

 • SO! Trainingsbureau biedt psychosociale jeugdulp via laagdrempelige en praktische trainingen voor kinderen/ jongeren tussen 5-18 jaar, die snel resultaat kunnen geven. Daarbij werken wij met een duidelijke transfer naar de thuissituatie en school / vrije tijd om een optimaal effect te kunnen bereiken. We werken zowel vanuit onze praktijk / trainingsruimtes als ambulant op school en met huisbezoeken.

  Ga naar pagina epertise

 • Projecten onderwijs

 • "Project Z voor generatie Z, studentenparticipatie en onderwijsvernieuwing m.b.t. vormgeven van beroepspraktijkonderwijs".

 • "Ontwikkelen / vernieuwen Loopbaanbegeleiding, Nova College".

 • "Train de trainer docententeams gericht op omgaan met somberheidsklachten / laag zelfbeeld van studenten".

 • "Project 'De Veilige groep/ de Veilige klas"

 • Expertise
  SO! Trainingsbureau is CRKBO geregistreerd Lloyds register, onderwijs en trainingsbevoegd, ervaren coach en advies en tevens gediplomeerd in projectmanagement. Wij onderscheiden ons door de vertaling naar de directe beroepspraktijk, gericht op proces én de inhoud in de dagelijkse praktijk. Weloverwogen keuzes maken en samen overzien wat daar de effecten van zijn en samen met de professionals komen tot concrete acties.

 • Meer informatie

  Wil je meer weten over onze aanpak en trainingen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Dit kan via onze contactpagina.