• Ouderbegeleiding bij SO! Trainingsbureau Noord-Holland

  SO! Trainingsbureau biedt in Noord Holland expertise in ondersteuning voor ouders. Als ouder kan je soms best onzeker zijn over de opvoeding van je kind. Je kind ondersteunen bij dingen die hij/zij moeilijk vind? Hoe doe je dat? 

  De thuissituatie is voor een kind heel belangrijk. Dit is een plek waar een kind zich veilig voelt waardoor zij vanuit daar de wereld durven te ontdekken. Als ouders doe je ontzettend je best. En toch komt het voor dat  je kind dingen moeilijk gaat vinden. Dat hoort bij de ontwikkeling van een kind om te leren van ervaringen. Soms loopt het wel eens vast in bijvoorbeeld voor jezelf op komen, omgaan met emoties, sociale vaardigheden of in jezelf geloven. Wanneer deze moeilijke dingen kinderen (teveel) in de weg gaan zitten, kan er professionele hulp worden gezocht bij SO! Trainingsbureau. Jouw kind kan in een individuele of groepstraining aan deze punten werken. Voor een nog beter resultaat is het van belang dat je als ouders hier goed bij kunt ondersteunen. Zodat je kind ook de thuissituatie leert zich te ontwikkelen in zijn of haar leervragen. Daar geven we praktische tips en ondersteuning in zodat je ook als ouders de support krijgt en pedagogische adviezen om je kind weer verder vooruit te helpen.

  Bij SO! Trainingsbureau werken wij volgens de eisen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en kunnen we laagdrempelige ouderbegeleiding én waar nodig IAG (intensieve ambulante gezinsbehandeling) bieden. Ons team is hierin opgeleid om de juiste hulp en aanpak te kunnen bieden. En dat verdien je ook als ouders voor je kind! Samen met jullie onderzoeken we jullie opvoedstijl en geven we adviezen en tips die op maat bij jou gezin passen. We geven adviezen over bijvoorbeeld positief opvoeden, het effect van dagstructuur, op welke manier stel je grenzen kunt stellen, plezier kunt maken met je kind, wat goed aansluit bij de leeftijd van je kind, communicatietips en hoe je bijvoorbeeld emoties bespreekt. Op een creatieve manier gaan we op zoek naar wat jullie als ouders kunnen doen om jullie kind nog beter te kunnen ondersteunen. 
   
  Lees ook eens de ervaringen van andere ouders op onze website,
  Vrijblijvend informatie aanvragen mag altijd. via Sabina Bos: 06-15600122 of info@sotrainingsbureau.nl