• “Mijn kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen”, “Mijn zoon wordt gepest, hij heeft het nodig om te leren hoe je voor jezelf opkomt”, “Bij toetsen en prestatiemomenten heeft onze dochter spanning en stress”, “Mijn dochter is somber en heeft een laagzelfbeeld”, “Wij hebben als ouders wat praktische tips nodig hoe het beter kan in de klas en thuis in emoties uiten, iets leren bespreken”, “Mijn zoon is snel afgeleid en onrustig. In de klas loopt hij soms vast in concentratie”.

  Een aantal voorbeelden van mogelijke hulpvragen waarbij er soms wat extra’s nodig is. SO! Trainingsbureau biedt daarbij laagdrempelig met een praktische insteek trainingen die snel resultaat kunnen geven.

  Wij trainen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die problemen ondervinden op sociaal emotioneel gebied. Met onze expertise en deskundigheid op dit vlak als jeugdprofessionals, bieden wij op-maat trainingen voor kinderen en jongeren (en ouders) op verschillende levensgebieden. Thuis, op school, in omgang met leeftijdsgenoten in de vrije tijd kunnen kinderen en jongeren onze handvatten en skills leren toe te passen. Wij geloven dat ieder kind de kans kan krijgen om zich te ontwikkelen, zijn/haar talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen en een positief zelfbeeld verder kan opbouwen.

 • We bieden hulp bij:

  • Emotieregulatie
  • Prikkelverwerking
  • Assertiviteit en weerbaarheid
  • Faalangstreductie
  • Somberheid en piekerklachten
  • Angstklachten
  • Zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Ouderbegeleiding en pedagogisch advies

   

  Meer informatie over onze expertise

 • Onze trainingsmogelijkheden

  We werken volledig op maat en vraaggericht en stellen uit onze materialen en methodes een uniek aanbod voor uw kind samen.

  • Individuele trajecten op maat.
  • Ouderbegeleiding
  • Training tevens op locatie en op school mogelijk
  • Groepsgerichte trainingen ook in combinatie met een individueel traject mogelijk
  • EMDR therapie (bijv. bij pestervaringen) mogelijk in combinatie met trainingen
  • Opvoedondersteuning
  • Gezinsbegeleiding (ook thuis in huisbezoeken mogelijk)
  • Online begeleiding en ouderbegeleiding is tevens mogelijk

  We hebben een team met professionals op diverse expertisegebieden en met verschillende achtergrond. Kijk verder bij ons team

 • Specialisatie basisschool kind 6-12:

  assertiviteit/ weerbaarheid,

  pestproblematiek,

  concentratie,

  (bijzondere) onderwijsvragen,

  psychosociale problematiek.

 • Specialisatie puberteitsfase:

  zelfbeeld,

  zelfvertrouwen,

  identiteitsvragen,

  studieproblemen,

  beroepskeuze/ toekomstvragen,

  zelfredzaamheid. 

 • Onze aanpak

  Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kind/ jongere. We bespreken wat de vragen of problemen zijn en komen bij een eerste gesprek samen tot een voorstel plan van aanpak. Tevens kan onze regiebehandelaar desgewenst aansluiten bij dit gesprek, of een tweede gesprek / tussentijdse evaluatie om samen mee te denken met elkaar. We wegen zorgvuldig de juiste weg af en zorgen dat resultaten zo ook behaald kunnen worden. We geven informatie over de aanpak in trainingen die passend en effectief is bij de vragen. U ontvangt het plan van aanpak na dit gesprek. En per training is er informatie beschikbaar per logboek of telefonisch contact zodat de voortgang en ontwikkeling terug te zien is.

  Onze aanpak is een combinatie van sociaal cognitieve trainingen en muzisch agogische technieken. Gericht op een praktische aanpak, doen en ervaren en tevens waar nodig oefeningen en thuisopdrachten zodat je het ook daadwerkelijk kunt toepassen. Praktische handvatten en toe te passen stappen gericht op de eigen vragen talenten en unieke eigenschappen.

  Bij een tussentijdse evaluatie kijken we tevens of we samen op de goede weg zijn en wat er nodig is. Tussentijds doen we dit ook waar nodig, SO! Trainingsbureau is een kleinschalige aanbieder en kan daardoor op maat werken en snel schakelen. We zijn bereikbaar en hebben een persoonlijke aanpak.

  Omdat we op maat werken is de duur verschillend. Afhankelijk van de vraag en aanpak. Gemiddeld gezien is dit ongeveer 8 – 12 trainingen. Wanneer er meer tijd nodig is nemen we die zodat de doelen behaald worden maar het behaalde resultaat ook vastgehouden kan worden. Ook in nazorggespreken en contact is hier ruimte voor waar gewenst.

 • Meer weten

  Wil je meer weten over onze aanpak en trainingen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Dit kan via onze contactpagina.