• Welkom bij SO! Trainingsbureau. Bedankt voor uw interesse in mijn aanbod aan onderwijsdiensten en trainingen sociale en communicatieve vaardigheden. U kunt mij altijd bellen of een e-mail sturen. Voor meer informatie kunnen we uiteraard ook kosteloos een persoonlijke of telefonische afspraak maken.

 • Sabina Bos

  Hierbij kunt u nader kennis met mij maken. Ik heb ruime ervaring als trainer en docent. Ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, bevoegd docent en trainer. Ook competentiegericht coachen is mij welbekend. Evenals trajecten begeleiden naar onderwijs en werk en loopbaanadvies voor pubers en jongeren. Deze werkgebieden vallen allen onder mijn bevoegdheden en expertise. Inmiddels heb ik jaren ervaring in onderwijs en hulpverlening, maatschappelijk werk, loopbaanadvies en trajectbegeleiding.

 • Vanuit mijn passie voor pedagogisch werk, communicatie en onderwijs heb ik 1 februari 2014 SO! Trainingsbureau opgericht. Ik heb ervaren dat de aanpak, benadering en methodes van SO! Trainingsbureau heel goed werken. Kinderen, jongeren, ouders en beroepsprofessionals hebben dit als een steun en inspiratie ervaren. Als eigenaar van SO! Trainingsbureau sta ik ervoor dat we vanuit onze visie u de expertise kunnen bieden die u zoekt!
  Naast de benodigde kwalificaties ben ik als persoon oprecht in mijn aanpak en wat ik doe. Ik weeg samen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit doe ik niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn is iets wat ook in de aanpak met kinderen en jongeren, erg belangrijk is.
  In mijn ideeën en oplossingen ben ik een vindingrijk en creatief persoon. Humor vind ik een belangrijk maar ook een doelgerichte aanpak. Ik ben sensitief en nuchter. Mede door mijn nuchtere inslag vind ik het belangrijk om een goede koppeling te maken naar de praktijk.  Mijn visie is: je ontwikkelt iets, je gaat in gesprek over....om het in de praktijk uit te proberen. Waarom zou je anders immers de moeite nemen? Je wilt een resultaat behalen. Wat dat resultaat is, dat is voor jou om te bepalen. Ik ondersteun om daarbij haalbare doelen te stellen. U kunt erop vertrouwen dat mijn energie, enthousiasme en inzet daarbij leidend zijn om tot dit gewenste resultaat te komen.

  Contactgegevens Sabina Bos:

  info@sotrainingsbureau.nl / 06-15600122

   

 • SO! Aankomend beroepsprofessionals

  SO! Trainingsbureau staat ook voor aanstormend talent. Daarom bieden wij zowel MBO als HBO professionals 1 stageplaats per schooljaar. We zijn erkend leerbedrijf en begeleiden en scholen met veel zorg en toewijzing aankomend beroepsprofessionals die vanuit de visie van SO! Trainingsbureau echt iets te bieden hebben. Zij horen daarom ook écht bij ons team waarbij we bijdragen aan nog meer passievolle professionele en toegewijde beroepsprofessionals. Wanneer onze professionals taken en opdrachten voor SO! op zich nemen overleggen wij dit altijd met opdrachtgevers en / of ouders en opvoeders. Ook gaan wij zorgvuldig om met alle informatie en privacywetgeving.
  SO! professioneel!

 • Junior jeugdprofessional

  SO! Gestart! Ik ben Femke Hinrichs en ik ben bij Sabina begonnen als junior jeugdprofessional. Ik ben twee dagen in de week te vinden bij SO! Trainingsbureau, waarbij ik verschillende taken op mij neem. Ik ondersteun bij trainingen, rollenspelen of doelgroep begeleiding tot een plan van aanpak op maat maken voor het kind- de jongeren of het gezin/ouders. Daarbij mag ik voor een aantal jongeren de rol als maatje vervullen en hen ondersteunen. Ik denk ik mee met verschillende projecten en ontwerpen. Waarbij ik kijk wat verdere ontwikkelingen van nieuwe trainingen en voorlichtingen zouden kunnen zijn. Verder ben ik actief op het gebied van social media en websiteacties. 

  Naast mijn leuke baan bij SO! Trainingsbureau zit ik in mijn tweede leerjaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening die ik volg aan de Hogeschool van Amsterdam. In het derde jaar van de opleiding wil ik mij gaan specialiseren en kies ik voor het uitstroom profiel jeugdzorg werker. Mede omdat ik door SO! Trainingsbureau erachter ben gekomen, dat mijn passie bij de doelgroep kinderen/jongeren ligt. 

  Tot ziens bij SO! Trainingsbureau.

  Met vriendelijke groet,

  Femke Hinrichs
  femke@sotrainingsbureau.nl