• Welkom bij SO! Sociaal Trainingsbureau. Bedankt voor uw interesse in mijn aanbod aan onderwijsdiensten en trainingen sociale en communicatieve vaardigheden. U kunt mij altijd bellen of een e-mail sturen. Voor meer informatie kunnen we uiteraard ook kosteloos een persoonlijke of telefonische afspraak maken.

 • Sabina Bos: Eigenaar, Jeugd & Onderwijsprofessional

  Hierbij kunt u nader kennis met mij maken. Ik heb ruime ervaring als trainer en docent. Ik ben Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, bevoegd docent en trainer. Ook competentiegericht coachen is mij welbekend. Evenals trajecten begeleiden naar onderwijs en werk en loopbaanadvies voor pubers en jongeren. Deze werkgebieden vallen allen onder mijn bevoegdheden en expertise. Inmiddels heb ik jaren ervaring in onderwijs en hulpverlening, maatschappelijk werk, loopbaanadvies en trajectbegeleiding.

 • Vanuit mijn passie voor pedagogisch werk, communicatie en onderwijs heb ik 1 februari 2014 SO! Trainingsbureau opgericht. Ik heb ervaren dat de aanpak, benadering en methodes van SO! Sociaal Trainingsbureau heel goed werken. Kinderen, jongeren, ouders en beroepsprofessionals hebben dit als een steun en inspiratie ervaren. Als eigenaar van SO! Trainingsbureau sta ik ervoor dat we vanuit onze visie u de expertise kunnen bieden die u zoekt!
  Naast de benodigde kwalificaties ben ik als persoon oprecht in mijn aanpak en wat ik doe. Ik weeg samen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit doe ik niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn is iets wat ook in de aanpak met kinderen en jongeren, erg belangrijk is.
  In mijn ideeën en oplossingen ben ik een vindingrijk en creatief persoon. Humor vind ik een belangrijk maar ook een doelgerichte aanpak. Ik ben sensitief en nuchter. Mede door mijn nuchtere inslag vind ik het belangrijk om een goede koppeling te maken naar de praktijk.  Mijn visie is: je ontwikkelt iets, je gaat in gesprek over....om het in de praktijk uit te proberen. Waarom zou je anders immers de moeite nemen? Je wilt een resultaat behalen. Wat dat resultaat is, dat is voor jou om te bepalen. Ik ondersteun om daarbij haalbare doelen te stellen. U kunt erop vertrouwen dat mijn energie, enthousiasme en inzet daarbij leidend zijn om tot dit gewenste resultaat te komen.

  Contactgegevens Sabina Bos:

  info@sotrainingsbureau.nl / 06-15600122

   

 • Junior jeugdprofessional, Femke Hinrichs

  Mijn naam is Femke Hinrichs en ik ben elke week te vinden bij SO! Sociaal Trainingsbureau, waarbij ik verschillende taken op mij neem. Ik ondersteun en geef trainingen op maat voor het kind- of de jongeren. Ik denk mee met verschillende projecten en ontwerpen, waarbij ik kijk wat verdere ontwikkelingen van nieuwe trainingen en voorlichtingen zouden kunnen zijn. Verder ben ik actief op het gebied van social media en websiteacties. 

  Naast mijn leuke baan bij SO! Sociaal Trainingsbureau volg ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening die ik volg aan de Hogeschool van Amsterdam. Omdat ik door SO! Sociaal Trainingsbureau erachter ben gekomen, dat mijn passie bij de doelgroep kinderen/jongeren ligt, specialiseer ik mij nu tot jeugdzorgwerker. 

  Tot ziens bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Met vriendelijke groet,

  Femke Hinrichs
  femke@sotrainingsbureau.nl 

 • Sterre Hooijer: Jeugdprofessional / trainer.

  Hee allemaal!

  Ik ben Sterre. Ik versterk sinds 2019 het team van SO! Sociaal Trainingsbureau als Jeugdprofessional.

  Ik ben sinds 2016 gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met uitstroomprofiel ‘werken in de wijk’ en ‘coaching’. Hierbij ging de aandacht naar het versterken van de eigen kracht van de persoon in samenwerking met hun netwerk.

  Al tijdens mijn opleiding ben ik begonnen met werken in de zorg. Ik heb ruime werkervaring in het werken bij verschillende woonvormen waaronder een trainingshuis voor jongeren.

  Naast mijn werk als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb ik ervaring bij Vluchtelingenwerk, o.a. in het ondersteunen bij taalontwikkeling. Hierbij leer ik zelf ook weer een hele hoop over culturele verschillen en het participeren van ouders en kinderen in Nederland. Deze ervaring zet ik in voor SO! Trainingsbureau aangezien we werken met verschillende achtergronden en culturen.

  Voor SO! Trainingsbureau zet ik mijn expertise m.b.t. het trainen en coachen van kinderen en jongeren. Via een traineeship maak ik mij tevens de werkwijze- methodes van SO! Sociaal Trainingsbureau verder eigen.

  Belangrijk vind ik dat een kind of jongere zichzelf kan zijn, dat behoeften gehoord en gezien worden, zodat het kind zich op een fijne manier kan ontplooien. In de begeleiding straal ik rust en oprechtheid uit en maak ik graag gebruik van creatieve middelen. Ik ben het mij eigen met verschillende partijen die betrokken zijn samen te werken om samen met u tot een goed resultaat te komen.

  Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten 😊

  Sterre

 • Esmée Stammes: Jeugdprofessional/ pedagoog

  Ik ben Esmée Stammes en ik werk sinds mei 2019 voor SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Ik heb in 2016 met veel plezier de HBO-bachelor Social Work (CMV) behaald, waarin ik onder meer ervaring opdeed in het werken met kinderen en jongeren en het ontwerpen van programma’s. Ik heb geleerd te werken vanuit de vraag en behoeften van je doelgroep, wat ook centraal staat in de werkwijze van SO! Sociaal Trainingsbureau. Daarna heb ik de master Preventieve Jeugdhulp & Opvoeding afgerond, waarvoor ik mij heb verdiept in jeugdinterventies, opvoedingsondersteuning en welke rol het systeem van ouders en leeftijdsgenoten hierbij speelt. Deze kennis zal ik meenemen in mijn werkzaamheden als Jeugdprofessional.

  Ik heb in mijn stages, vrijwilligerswerk en baan als Pedagogisch medewerker veel ervaring opgedaan in het contact maken met kinderen en ouders en op een positieve manier bijdragen aan hun ontwikkeling, wat ik zal inzetten bij het geven van trainingen en ouderbegeleiding. Mijn missie is om opgroeien zo fijn mogelijk te maken en anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen, en daar zal ik mij komende tijd bij SO! Sociaal Trainingsbureau hard voor inzetten!

  Tot ziens,

  Groetjes Esmée

 • Marja Henneman- van Arenthals: Orthopedagoog, regiebehandelaar

  Ik zie je graag binnenkort bij SO! Trainingsbureau! Hierbij stel ik mij graag even aan je voor. 

  SO! Expertise:
  Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en SKJ registratie
  Ik heb de opleiding tot leraar in het basisonderwijs (PABO) afgerond, opgevolgd door de master SEN (Special Educational Needs). Daarbij heb ik de leerroute onderwijs en leerproblemen gedaan en een specialisatie dyslexie. Tevens heb ik de masteropleiding Pedagogische wetenschappen afgerond, waarbij tevens de diagnostiekaantekening is behaald. 
  Mijn ervaring ligt binnen het onderwijs maar ook binnen de gespecialiseerde jeugdhulp / GGZ. Daarin past deze ervaring goed bij de werkzaamheden vanuit SO! Sociaal Trainingsbureau. 

  Inzet vanuit SO!
  Ik zal aansluiten bij de intakegesprekken om kennis te maken met de cliënt en andere betrokkenen. Tijdens de intake zal ik samen met alle betrokkenen meedenken teneinde een zo passend mogelijke begeleiding/ondersteuning te kunnen biedenDaarnaast blijf ik tijdens de trajecten betrokken voor het tussentijds bieden van advies of het geven van feedback. 
  Indien nodig en gewenst, kan ik diagnostisch onderzoek verrichten voor kinderen en jongeren bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Tot ziens,

  Marja
 • Gabor Helmer: Jeugdprofessional / Jongerencoach

  Mijn ervaring ligt in het welzijnswerk waarin ik werkzaam ben geweest als ambulant Jongerenwerker en Jongerencoach. Eén van mijn kwaliteiten is dat ik goed kan aansluiten bij de leefwereld van jongeren in de leeftijd 12-23 jaar. Ook heb ik de laatste jaren ervaring opgedaan als Jeugdhulpverlener bij verschillende jeugdteams.

  Mijn ondersteuning is vooral gericht op jongeren zelf talenten te laten ontdekken en dat hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kracht toeneemt.

  Wat ik persoonlijk belangrijk vind is dat onze jongeren hun dromen en wensen kunnen laten uitkomen en als ik hierbij mijn steentje kan bijdragen maakt mij dit een gelukkig mens. De jongeren zijn onze toekomst!

  Ik ben doelgericht en vol energie in mijn ondersteuning. Daarnaast vind ik het belangrijk om met elkaar te kunnen lachen en stil te staan bij de resultaten die zijn behaald. Ook is er aandacht als het even niet gaat zoals het wellicht zou moeten, maar deze momenten van bezinning brengen je vaak dichter bij elkaar en bij het doel. Ik ben oprecht geïnteresseerd, erg positief en betrouwbaar.

  Ik kijk er naar uit om voor SO! Sociaal Trainingsbureau aan de slag te gaan als Jongerencoach en Trainer.                                                                  

  Wellicht maken wij nog nader kennis met elkaar, tot ziens.

  Gabor  Helmer

 • Alia Rasouli: Junior Jeugdprofessional/ trainer

  Mijn naam is Alia en vanaf september 2019 ga ik stage lopen bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Momenteel volg ik de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) aan de Hogeschool van Amsterdam. Met veel enthousiasme wil ik het geleerde in de praktijk brengen, eerder  heb ik de opleiding pedagogische medewerker jeugdzorg al succesvol afgerond.

  Met de kennis en ervaring die ik heb en op doe wil ik anderen helpen zodat zij ook kunnen groeien tot individuen die op eigen kracht door het leven verder kunnen gaan.

  Tot snel, 

  Alia

 • SO! Aankomend beroepsprofessionals

  SO! Sociaal Trainingsbureau staat ook voor aanstormend talent. Wij bieden voor HBO professionals stageplaatsen aan. We zijn erkend leerbedrijf en begeleiden en scholen met veel zorg en toewijzing aankomend beroepsprofessionals die vanuit de visie van SO! Trainingsbureau echt iets te bieden hebben. Zij horen daarom ook écht bij ons team waarbij we bijdragen aan nog meer passievolle professionele en toegewijde beroepsprofessionals. Wanneer onze professionals taken en opdrachten voor SO! op zich nemen overleggen wij dit altijd met opdrachtgevers en / of ouders en opvoeders. Ook gaan wij zorgvuldig om met alle informatie en privacywetgeving.
  SO! professioneel!