• Welkom bij SO! Sociaal Trainingsbureau. Bedankt voor uw interesse in mijn aanbod aan onderwijsdiensten en trainingen sociale en communicatieve vaardigheden. U kunt mij altijd bellen of een e-mail sturen. Voor meer informatie kunnen we uiteraard ook kosteloos een persoonlijke of telefonische afspraak maken.

 • Sabina Bos: Eigenaar, Jeugd- & Onderwijsprofessional

  Vanuit mijn passie voor psychosociale jeugdhulp en onderwijs heb ik 1 februari 2014 SO! Sociaal Trainingsbureau opgericht. De aanpak, benadering en methodes van SO! Sociaal Trainingsbureau zijn effectief. Dit is maatwerk, snel schakelen en doelgerichtheid.

  Ik heb jaren ervaring  in onderwijs en hulpverlening, maatschappelijk werk, loopbaanadvies en trajectbegeleiding. Naast de benodigde kwalificaties ben ik als persoon oprecht in mijn aanpak en wat ik doe. Ik weeg samen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit doe ik niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn is iets wat ook in de aanpak met kinderen en jongeren, erg belangrijk is. In mijn ideeën en oplossingen ben ik een vindingrijk en creatief persoon. Humor vind ik belangrijk, maar ook een doelgerichte aanpak. Ik ben sensitief en nuchter. Mede door mijn nuchtere inslag vind ik het belangrijk om een goede koppeling te maken naar de praktijk.

  Als eigenaar van SO! Sociaal Trainingsbureau sta ik ervoor dat we vanuit onze visie u de expertise kunnen bieden die u zoekt!

  Contactgegevens Sabina Bos:

  info@sotrainingsbureau.nl / 06-15600122

 • Femke Hinrichs: Jeugdprofessional / Trainer

  Mijn naam is Femke Hinrichs en ik ben te vinden bij SO! Sociaal Trainingsbureau als trainer en jeugdprofessional. 

  Ik kijk wat het kind of de jongeren nodig heeft en stel zijn eigen unieke uitdaging samen. Ik ben een daadkrachtige trainer waarbij ik duidelijkheid en structuur kan bieden binnen een traject. Ik ben gediplomeerd medewerker maatschappelijke zorg-persoonlijk begeleider. Ik heb werkervaring met moeilijk verstaanbaar gedrag waarbij ik expertise heb in emotieregulatie, omgaan met boosheid en prikkelverwerking.  Daarnaast ontwerp ik nieuwe trainingen en psychosociale projecten.

  Naast mijn leuke baan bij SO! Sociaal Trainingsbureau, ben ik studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met het Uitstroomprofiel Jeugdzorg Werker aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb passie voor de doelgroep kinderen en jongeren, waarbij ik vanuit mijn enthousiasme oplossingsgericht te werk ga. 

  Tot ziens bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Groetjes,

  Femke Hinrichs

 • Sterre Hooijer: Jeugdprofessional / Trainer

  Mijn naam is Sterre Hooijer, jeugdprofessional en trainer bij SO! Trainingsbureau.

  Belangrijk vind ik dat een kind of jongere zichzelf kan zijn, dat behoeften gehoord en gezien worden, zodat het kind zich op een fijne manier kan ontplooien. Ik ben het mij eigen met verschillende partijen die betrokken zijn samen te werken in het belang van het kind.
  In de begeleiding straal ik rust en oprechtheid uit. Met veel plezier hou ik mij bezig met het ontwikkelen van nieuwe (creatieve) methodes om deze in de praktijk in te zetten.

  Ik ben gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ik ben cultureel-sensitief, door eerdere ervaringen met mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast heb ik gewerkt in een trainingshuis voor jongeren, waarin ik jongeren trainde hun zelfredzaamheid te vergroten met oog op de toekomst. Deze expertise zet ik in voor SO! Trainingsbureau.

  Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!

  Groetjes,

  Sterre Hooijer

 • Esmée Stammes: Jeugdprofessional / Pedagoog

  Ik ben Esmée Stammes en ik werk als trainer en pedagoog bij SO! Trainingsbureau.

  Ik ben Master-pedagoog met een specialisatie in Preventieve Jeugdhulp & Opvoeding. Ik heb expertise in preventieve jeugdinterventies, opvoedingsondersteuning en welke rol het systeem van ouders en leeftijdsgenoten hierbij speelt. Voorafgaand aan mijn Master heb ik met veel plezier de HBO-bachelor Social Work (CMV) behaald. Daardoor staat in mijn aanpak werken vanuit de vraag en behoeften van de doelgroep centraal. Als persoon heb ik een groot hart voor kinderen en jongeren, ben ik betrokken, empathisch en geduldig. Ik heb ervaring in werken met kinderen, jongeren en ouders vanuit Pedagogisch Werk, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Dit neem ik mee in mijn werkzaamheden voor SO! Sociaal Trainingsbureau. Daarnaast heb ik door ervaring als studiecoach expertise in leerstrategieën en studievaardigheden in combinatie met het opbouwen van een positief zelfbeeld. 

  Mijn missie is om opgroeien zo fijn mogelijk te maken en anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen, waar ik mij hard voor inzet bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Tot ziens,

  Groetjes Esmée

 • Gabor Helmer: Jeugdprofessional / Jongerencoach

  Mijn ervaring ligt in het welzijnswerk waarin ik werkzaam ben geweest als ambulant Jongerenwerker en Jongerencoach. Eén van mijn kwaliteiten is dat ik goed kan aansluiten bij de leefwereld van jongeren in de leeftijd 12-23 jaar. Ook heb ik de laatste jaren ervaring opgedaan als Jeugdhulpverlener bij verschillende jeugdteams.

  Mijn ondersteuning is vooral gericht op jongeren zelf talenten te laten ontdekken en dat hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kracht toeneemt.

  Wat ik persoonlijk belangrijk vind is dat onze jongeren hun dromen en wensen kunnen laten uitkomen en als ik hierbij mijn steentje kan bijdragen maakt mij dit een gelukkig mens. De jongeren zijn onze toekomst!

  Ik ben doelgericht en vol energie in mijn ondersteuning. Daarnaast vind ik het belangrijk om met elkaar te kunnen lachen en stil te staan bij de resultaten die zijn behaald. Ook is er aandacht als het even niet gaat zoals het wellicht zou moeten, maar deze momenten van bezinning brengen je vaak dichter bij elkaar en bij het doel. Ik ben oprecht geïnteresseerd, erg positief en betrouwbaar.                                                 

  Wellicht maken wij nog nader kennis met elkaar, tot ziens.

  Gabor Helmer

 • Alia Rasouli: Junior Jeugdprofessional/ trainer

  Mijn naam is Alia en vanaf september 2019 ga ik stage lopen bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Momenteel volg ik de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) aan de Hogeschool van Amsterdam. Met veel enthousiasme wil ik het geleerde in de praktijk brengen, eerder  heb ik de opleiding pedagogische medewerker jeugdzorg al succesvol afgerond.

  Met de kennis en ervaring die ik heb en op doe wil ik anderen helpen zodat zij ook kunnen groeien tot individuen die op eigen kracht door het leven verder kunnen gaan.

  Tot snel, 

  Alia

 • Marja Henneman- van Arenthals: Orthopedagoog, regiebehandelaar

  Ik zie je graag binnenkort bij SO! Trainingsbureau! Hierbij stel ik mij graag even aan je voor. 

  SO! Expertise:
  Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en SKJ registratie
  Ik heb de opleiding tot leraar in het basisonderwijs (PABO) afgerond, opgevolgd door de master SEN (Special Educational Needs). Daarbij heb ik de leerroute onderwijs en leerproblemen gedaan en een specialisatie dyslexie. Tevens heb ik de masteropleiding Pedagogische wetenschappen afgerond, waarbij tevens de diagnostiekaantekening is behaald. 
  Mijn ervaring ligt binnen het onderwijs maar ook binnen de gespecialiseerde jeugdhulp / GGZ. Daarin past deze ervaring goed bij de werkzaamheden vanuit SO! Sociaal Trainingsbureau. 

  Inzet vanuit SO!
  Ik zal aansluiten bij de intakegesprekken om kennis te maken met de cliënt en andere betrokkenen. Tijdens de intake zal ik samen met alle betrokkenen meedenken teneinde een zo passend mogelijke begeleiding/ondersteuning te kunnen biedenDaarnaast blijf ik tijdens de trajecten betrokken voor het tussentijds bieden van advies of het geven van feedback. 
  Indien nodig en gewenst, kan ik diagnostisch onderzoek verrichten voor kinderen en jongeren bij SO! Sociaal Trainingsbureau.

  Tot ziens,

  Marja
 • Myra Borkent EMDR therapeut

  Mocht er in een traject bij SO! Trainingsbureau uw kind vast lopen door een mogelijk onderliggend 
  trauma kan Myra Borkent bij SO! Trainingsbureau EMDR  traumabehandeling bieden. 
   
  Als uw kind in het verleden (kan kort of langer geleden zijn) te maken hebt gehad met vervelende 
  ervaringen, waar je nú nog last van hebt, kan het zijn dat er sprake is van een traumatische 
  gebeurtenis. EMDR is een mooie en effectieve manier om deze gebeurtenis te verwerken.  Doorgaans 
  wordt er al veel resultaat bereikt met enkele sessies (3-8).  Je kan bij deze ervaringen denken aan 
  bijvoorbeeld pestervaringen, de scheiding (van ouders), een verbroken relatie, een verlieservaring of 
  een verkeersongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een laag zelfbeeld of onzekerheid kan EMDR ingezet 
  worden. 
   
  In combinatie met de trainingen op sociaal emotioneel gebied kunnen we uw kind samen weer snel 
  verder op weg helpen! 
 • SO! Aankomend beroepsprofessionals

  SO! Sociaal Trainingsbureau staat ook voor aanstormend talent. Wij bieden voor HBO professionals stageplaatsen aan. We zijn erkend leerbedrijf en begeleiden en scholen met veel zorg en toewijzing aankomend beroepsprofessionals die vanuit de visie van SO! Trainingsbureau echt iets te bieden hebben. Zij horen daarom ook écht bij ons team waarbij we bijdragen aan nog meer passievolle professionele en toegewijde beroepsprofessionals. Wanneer onze professionals taken en opdrachten voor SO! op zich nemen overleggen wij dit altijd met opdrachtgevers en / of ouders en opvoeders. Ook gaan wij zorgvuldig om met alle informatie en privacywetgeving.
  SO! professioneel!