• Samenwerking

  • Samenwerkingsverbanden

    We delen en wisselen expertise graag uit. Wij werken samen met diverse scholen in Noord Holland in primair, voortgezet en MBO onderwijs en het Samenwerkingsverband. We werken samen (ook in stagemogelijkheden via SO! Sociaal Trainingsbureau) met de Ouderkamers van Alkmaar.
    We zijn een onderdeel van Opvoeding en Onderwijs On Tour. We hebben deelname in Jongerennetwerkoverleg, IKC overleg en de coachtafel Noord Holland voor Pedagogisch werk Jeugd.