• SO! Dag groep

  B-SO! Kids

  Voor wie?
  B-SO! Buitenschoolse opvang voor kinderen in Alkmaar met een hulpvraag wie binnen de reguliere BSO niet goed terecht kunnen en/of een overbelaste thuissituatie hebben.
  Kinderen met of zonder diagnose kunnen deze hulp krijgen.

  Wat?
  De B-SO! is gericht op fijne middagen/opvang, waarbij samen koken en eten, spelen én vooruitgaan op sociaal emotioneel gebied de hoofdrol spelen.

  In het programma zijn ambulante psychosociale jeugdhulp elementen, maar ook onderdelen in onderwijs opgenomen. Denk daarbij aan schoolwerk, faalangstaanpak, motivatie weer aanboren, executieve functies, omgaan met emoties en sociale cognitie. Psycho-educatie is tevens een onderdeel.

  De inzet is preventief, bij gedragsproblematiek die zich ontwikkelt en of psychosociale klachten of hechtingsvragen een rol spelen voor het kind. De basisvaardigheden worden in een veilige situatie weer opgebouwd.

  Het wordt volledig vergoed met een verwijsbrief van de huisarts of J&G-coach.

  Wie zijn wij?
  SO! Trainingsbureau heeft jaren ervaring met groepstrainingen op sociaal emotioneel gebied en gericht op sociale vaardigheden waarbij er meer hulp nodig is dan reguliere trainingen. De begeleiders zijn gespecialiseerd, ieder kind is uniek. We bieden expertise bij bijzondere jeugdhulp en onderwijsvragen.

  Waarom?
  SO! Trainingsbureau heeft ervaren dat er meerdere kinderen zijn die vastlopen op verschillende levensgebieden. We bieden voor deze kinderen een dag groep aan waarbij de SO! methodes en begeleidingsvormen uw kind tot zijn recht laten komen. Dit heeft creatieve werkvormen, is tevens gericht op doen en psychomotorische begeleiding maar ook sociaal cognitieve trainingen. Begeleiders houden een nauw contact met school ouders en andere betrokkenen.

  We werken aan het uitbreiden van sociale vaardigheden om weer voldoende grip te krijgen voor het kind op de situaties op school en in de thuissituatie. Zo kunnen kinderen die (dreigen) uit te vallen in het onderwijs ook bij onze dag groep terecht.

  Doelgroep: De deelnemers zijn nu groep 6/7/8 en komen op donderdagmiddag onder begeleiding van onze jeugdprofessional.

  Dagdelen: Dit is op maat en eventueel uit te breiden. We starten donderdagmiddag van 14:00-18:00 uur in Alkmaar.

  Start: donderdag 2 september 2021.

  Vergoeding: Verwijsbrief via de huisarts of jeugd- en gezinscoach.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@sotrainingsbureau.nl.