• SO! Dag groep

  Fase 1:

  SO! Trainingsbureau heeft jaren ervaring met groepstrainingen op sociaal emotioneel gebied en gericht op sociale vaardigheden waarbij er meer hulp nodig is dan reguliere trainingen.

  SO! Trainingsbureau heeft ervaren dat er meerdere kinderen zijn die vastlopen op verschillende levensgebieden. We bieden voor deze kinderen een dag groep aan waarbij de SO! methodes en begeleidingsvormen uw kind tot zijn recht laten komen. Dit heeft creatieve werkvormen, is tevens gericht op doen en psychomotorische begeleiding maar ook sociaal cognitieve trainingen.

  De begeleiders zijn gespecialiseerd, ieder kind is uniek. We bieden expertise bij bijzondere jeugdhulp en onderwijsvragen. Kinderen met of zonder diagnose kunnen deze hulp krijgen. Psycho-educatie is tevens een onderdeel. Begeleiders houden een nauw contact met school ouders en andere betrokkenen.

  We werken aan het uitbreiden van sociale vaardigheden om weer voldoende grip te krijgen voor het kind op de situaties op school en in de thuissituatie. Zo kunnen kinderen die (dreigen) uit te vallen in het onderwijs ook bij onze dag groep terecht. De inzet is preventief, bij gedragsproblematiek die zich ontwikkelt en of psychosociale klachten of hechtingsvragen een rol spelen voor het kind. De basisvaardigheden worden in een veilige situatie weer opgebouwd.

  Fase 2:

  We werken gefaseerd. Wanneer de kinderen dit goed onder de knie hebben kunnen zij doorstromen naar de volgende fase. In een volgende groep werken we aan de terugkeer naar het huidige onderwijs of een nieuwe stap De begeleiders hebben een jeugdhulp als onderwijsachtergrond.
  In het programma zijn ambulante psychosociale jeugdhulp elementen. Maar ook onderdelen in onderwijs. Denk daarbij dus ook aan schoolwerk, faalangstaanpak, motivatie weer aanboren, executieve functies, omgaan met emoties, sociale cognitie.

  Kinderen die nog aan school gekoppeld zijn kunnen tevens werken aan de terugkeer naar school. Of we bieden tevens begeleiding in samenwerking met betrokkenen naar een alternatieve optie. Onze hulp en begeleiding houdt hier niet op, we gaan tevens mee in de ambulante begeleiding voor de school. Om resultaten goed vast te houden.

  Dagdelen: Dit is op maat en uit te breiden. We starten in de ochtend, om het dagritme op te bouwen.


  Informatieavond: datum volgt nog