• Sociale vaardigheden voor kinderen

 • Training voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
  Op aanvraag kan deze training op maat in groepsverband  en individueel aangeboden worden. Bij voldoende aanmeldingen particulier door ouders of via de onderwijsinstelling, jeugdcoach/ jongerenwerk of Buiten Schoolse Opvang (BSO).
  Voor wie?
  Kinderen die niet met plezier naar school gaan.
  Kinderen die moeite hebben met keuzes maken.
  Kinderen die moeite hebben in het omgaan met emoties van zichzelf of anderen zoals boosheid, verdriet, teleurstelling, angst.
  Kinderen die meer sociale vaardigheden willen uitbreiden. Makkelijker communiceren met anderen, een praatje maken, aansluiting vinden en zich meer willen uitspreken.
  Kinderen die niet lekker in hun vel zitten maar niet goed kunnen verwoorden wat er aan de hand is.

  Inhoud van de training: Waar liggen leerpunten en waar is het kind goed in? Duidelijk wordt na het kennismakingsgesprek wat het sociale doel is wat het kind, uw zoon of dochter, wilt behalen. Hier worden de oefeningen op aangepast. Door middel van de groep kan er gewerkt worden aan individuele doelen. Indien gewenst wordt er ook naar de klas van uw kind en de vrijetijdbesteding gekeken om sociale vaardigheden verder te verbreden in het dagelijks leven.
  Werkwijze:
  Kinderen: De werkwijze wordt afgestemd op het kind. Sommige kinderen praten liever, veel kinderen leren prettig en snel door spel. Spelenderwijs wordt er geoefend met sociale vaardigheden. Via sport en spel, creatieve werkvormen, communicatiespellen en korte gesprekjes wordt er geoefend. Ook wordt er gewerkt met kleine (huiswerk) opdrachtjes.
  De training is ook individueel te volgen. Hierbij wordt er meer gebruik gemaakt van transfer-oefeningen om in het dagelijks leven de sociale vaardigheden te verbeteren.

 • Sociale vaardigheden voor pubers

  Pubers
  De puberteit kan een lastige periode zijn voor ouder(s) en de puber zelf. Soms zet de puberteit al eerder in. Er zijn lichamelijke veranderingen, maar ook emotioneel gebeurd er veel. Keuzes moeten maken, voorbereiden, de overstap maken naar een nieuwe school, (nieuwe) vrienden maken, aanpassen aan een nieuwe groep en soms veel onzekerheden. Kinderen kunnen ook wat brutaler worden. Niet meer alles aannemen van de volwassenen. Ieder kind is anders in hoe dit zich uit en wanneer het begint. Soms kan het best lastig om in deze tijd naar elkaar te luisteren. Juist in deze fase kunnen pubers en hun ouders wel een steuntje in de rug gebruiken.

  Onderdelen van de training:
  - Informatief gericht op de veranderingen
  - (Verbeteren) van de onderlinge communicatie.
  - Praktische doelen gericht op toekomstdromen, scholingsadvies, (bij)baan.
  - Kiezen hoe doe je dat?
  - Sociale vaardigheden. Wat veranderd er voor het kind.
  - Hoe kun je weerbaarder worden en (nieuwe) vaardigheden aanleren.

  Jongeren
  Voor jongvolwassenen komt er veel op hun pad. Het vinden van de juiste opleiding werk en omgaan met een soms hoge prestatiedruk. Huiswerk, bijbaan, voldoen aan een imago kan jongeren gevoelens van somberheid geven. Echt contact hebben met anderen, open durven zijn omgaan met emoties is niet altijd eenvoudig.

  Voor wie?
  - Jongeren die een hoge prestatiedruk voelen.
  - Jongeren die studeren en moeite hebben om te plannen.
  - Jongeren die advies nodig hebben bij hun loopbaan.
  - Jongeren die voortijdig schoolverlaten of willen verlaten.
  - Jongeren die willen leren omgaan met stress-
  - Jongeren die meer zichzelf willen zijn in sociaal contact met anderen.
  - Jongeren die klachten van somberheid hebben door teveel (werk)druk, prestatiedruk.

 • Afgeronde opdrachten

  • Ruime ervaring met loopbaanadvies, coachingstrajecten, trajectbegeleiding en het aanbieden van trainingen sociale vaardigheden.
  • Voor diverse buurthuizen in Alkmaar heb ik voor gecombineerde groepen pubers en jongeren trainingen assertiviteit, solliciteren, werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden gegeven.
  • Teambuilding, training sociale veiligheid voor groepen en klassen. Ervaring in trainingen en het geven van creatieve sessies bij het oplossen van vraagstukken en problemen. 
 • Teambuilding en sociale veiligheid

  Teambuilding en sociale veiligheid

  SO! Trainingsbureau bied verschillende workshops en trainingen gericht op een veilig groepsklimaat en sociale veiligheid. 
  De trainingen en workshops zijn toepasbaar voor klassen, groepen gericht op de jeugdhulpverlening en teams vanuit de werksituatie / het bedrijfsleven. De trainingen zijn gericht op saamhorigheid, communicatie en een prettige sfeer.
  Sociale veiligheid creëer je samen!