• Interview met een jongere die een individueel en groepstraject heeft afgerond bij SO! Trainingsbureau

  Hoe gaat het nu met je?
  Het gaat nu goed met mij, ik ben positief en blij. Ik ben begonnen aan een opleiding en zie dit als een nieuwe start.

  Wat heb je geleerd?
  De doelen die ik had toen ik bij SO! begon waren het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfkennis, herkennen van blokkerende gedachten (minder druk maken over wat anderen van mij denken), inzicht in prikkelverwerking en assertiviteit thuis.
  Ik heb geleerd om blokkerende gedachten om te zetten naar positieve en merk dat ik lekker in mijn vel zit. Ik maak me niet meer druk om de mening van anderen.

  Hoe was de hulp van SO! Trainingsbureau?
  Goed, ik vond het fijn dat de trainers meedachten zowel individueel als in de groep. De training had een fijn tempo (1x per week) en er kwamen steeds verschillende onderwerpen aan bod in plaats van alles in één keer. De logboeken vond ik handig als samenvatting, zo konden mijn ouders lezen wat we hadden gedaan

  Wat vond je niet goed of heb je misschien gemist in dit traject
  Soms vond ik het lastig om thuis een opdracht te maken ik had dan geen concentratie en soms vergat ik het. Misschien voor mij meer passend om het meteen samen te doen

  Je hebt ook een module groepstraining gedaan. Hoe heb je dat ervaren
  Ik vond het leuk. Het lukte mij om te zeggen wat ik meemaakte en deze situaties werden ook behandeld. Ik vond het prettig om met leeftijdsgenoten te zitten met verschillende doelen, omdat je ziet dat je niet de enige bent die een extra hulpje nodig heeft. Ik heb nog steeds wel eens contact met meiden van de groepstraining

  Wat heeft het meest geholpen voor thuis?
  Een doel thuis was omgaan met irritaties en voor mijzelf opkomen op een assertieve manier. Ik ben nu niet meer veel thuis dus er zijn minder irritaties. Ik kom wel beter voor mezelf op en vertel uit mezelf wat ik doe, denk en meemaak aan mijn ouders.

  Wat weet je nu over jezelf?
  Met betrekking tot sensitiviteit heb ik meer kennis over mezelf en acceptatie dat dit goed is. Ik weet nu hoe ik ermee om kan gaan.

  En de toekomst?
  Ik ga eerst mijn opleiding afmaken en wil dan nog door naar hbo pabo. Ik zie de toekomst positief in!

   

  Het SO! Team is super trots op deze jongere en wensen jou veel succes in de toekomst!