• Verwijzers

 • SO! Trainingsbureau biedt laagdrempelige psychosociale jeugdhulp. Trainingen met een praktische insteek, die snel resultaat kunnen geven. Daarbij werken wij met een duidelijke transfer naar de thuissituatie en school / vrije tijd om een optimaal effect te kunnen bereiken. We werken zowel vanuit onze praktijk / trainingsruimtes als ambulant op school en met huisbezoeken.

  Therapie is niet altijd direct nodig; wij bieden op maat trainingen waarbij alle expertise als jeugd en gezinsprofessionals, orthopedagogen en pedagogen in huis is. Wij werken vanuit een praktische insteek, laagdrempelig en met een persoonlijke aanpak waarbij we snel kunnen schakelen.

  Waar nodig en gewenst is diagnostiek/ onderzoek mogelijk door onze orthopedagoog met diagnostiek aantekening met het doel meer richting te kunnen geven aan het traject (een diagnose is hierbij voor alle duidelijkheid niet de insteek!).

  We bieden hulp bij:

  • Emotieregulatie
  • Prikkelverwerking
  • Assertiviteit en weerbaarheid
  • Faalangstreductie
  • Somberheid en piekerklachten
  • Angstklachten
  • Pestproblematiek
  • (Enkelvoudige) traumata
  • Zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Ouderbegeleiding en pedagogisch advies

  Onze specialisatie in de leeftijd van het basisschoolkind (6-12 jaar): Assertiviteit- weerbaarheid, pestproblematiek, concentratie, (bijzondere) onderwijsvragen, psychosociale problematiek.

  Onze specialisatie in puberteitsfase:
  Zelfbeeld, zelfvertrouwen, identiteitsvragen, studieproblemen, beroepskeuze/ toekomstvragen, zelfredzaamheid.

  Ook hebben wij expertise en aanbod in overgang groep 8 naar brugklas.

  Onze trainingsmogelijkheden:

  We werken volledig op maat en vraaggericht en stellen uit onze materialen en methodes een uniek aanbod voor ieder kind samen.

  • Individuele trajecten op maat.
  • Ouderbegeleiding
  • Training tevens op locatie en op school mogelijk
  • Groepsgerichte trainingen ook in combinatie met een individueel traject mogelijk
  • EMDR therapie (bijv. bij pestervaringen) mogelijk in combinatie met trainingen
  • Opvoedondersteuning
  • Gezinsbegeleiding (ook thuis in huisbezoeken mogelijk)
  • Online begeleiding en ouderbegeleiding is tevens mogelijk

  Onze aanpak

  Een combinatie van sociaal cognitieve trainingen en muzisch agogische technieken en eigen SO! methodes en werkwijze. Gericht op een praktische aanpak, doen en ervaren en tevens waar nodig oefeningen en thuisopdrachten zodat je het ook daadwerkelijk kunt toepassen. Praktische handvatten en toe te passen stappen gericht op de eigen vragen talenten en unieke eigenschappen.

  We hebben een team met diverse expertise en achtergrond.

  Werkwijze

  Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kind/ jongere. We bespreken wat de vragen of problemen zijn en komen bij een eerste gesprek samen tot een voorstel plan van aanpak. Tevens kan onze regiebehandelaar desgewenst aansluiten bij dit gesprek, of een tweede gesprek / tussentijdse evaluatie om samen mee te denken met elkaar. We wegen zorgvuldig de juiste weg af en zorgen dat resultaten zo ook behaald kunnen worden.  We geven informatie over de aanpak in trainingen die passend en effectief is bij de vragen. U ontvangt het plan van aanpak na dit gesprek. En per training is er informatie beschikbaar per logboek of telefonisch contact zodat de voortgang en ontwikkeling terug te zien is.

  Bij een tussentijdse evaluatie kijken we tevens of we samen op de goede weg zijn en wat er nodig is. Tussentijds doen we dit ook waar nodig, SO! Trainingsbureau is een kleinschalige aanbieder en kan daardoor op maat werken en snel schakelen. We zijn bereikbaar en hebben een persoonlijke aanpak.

  Omdat we op maat werken is de duur verschillend. Afhankelijk van de vraag en aanpak. Gemiddeld gezien is dit ongeveer 8 – 12 trainingen. Wanneer er meer tijd nodig is nemen we die zodat de doelen behaald worden maar het behaalde resultaat ook vastgehouden kan worden. Ook in nazorg gesprekken en contact is hier ruimte voor waar gewenst.

  Leerkrachten, pedagogische medewerkers, jeugdprofessionals, intern begeleiders, groepsleiders kunnen adviseren aan de ouders, de cliënt om naar de huisarts of de jeugdcoach , wijkconsulent te gaan voor een verwijzing.

  Als ouders gescheiden zijn en beiden hebben gezag, is zowel van vader als moeder toestemming nodig voor een traject bij onze praktijk.

  We zijn gespecialiseerd in:

  • Sociaal cognitieve gedragstrainingen
  • Puberteit en basisschool leeftijd
  • Laagdrempelige ouderbegeleiding
  • Individueel en kleinschalige trainingen , praktisch doelgericht en kortdurend en vanuit een empowerment positieve psychologische aanpak. Empathisch, coachend en reflecterend.
  • Begeleiding en training evidence based methodes.
  • Jarenlange ervaring in het werken met kinderen jongeren ouders met een combinatie in expertise in jeugdhulp én onderwijs. Deze combinatie is uniek.
  • Bereikbaarheid, kleinschalig en een aanpak op maat.
  • Onze trainingen en trajecten worden volledig vergoed door de gemeente.
  • We nemen deel aan verschillende overlegorganen, intervisie en supervisie. We zijn CRKBO Lloysd’s register én SKJ geregistreerd. Tevens onderwijsbevoegd en in het lerarenregister ingeschreven en lid van de BPSW beroepsvereniging en volgen hierbij constant bijscholing volgens de laatste inzichten.
  • Mogelijkheden voor onderzoek waar nodig

  Aanmelden aanvragen of andere vragen?

  Huisartsen, schoolcoaches, schoolartsen, kinderartsen kunnen direct naar ons doorverwijzen. We zijn gecontracteerd en worden volledig vergoed door Schagen Den Helder Texel, Heerhugowaard, Langedijk, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo. Tevens worden we voor trajecten en trainingen ook door scholen en via het Samenwerkingsverband ingekocht wanneer de hulpvraag met onderwijs gerelateerd is. Voor alle psychosociale jeugdhulpvragen kunnen we direct via een verwijsbrief een aanvraag doen voor de vergoeding.

  Meer weten

  Wil je meer weten over onze aanpak en trainingen? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag meer. Dit kan via onze contactpagina.