• De visie van SO! Trainingsbureau is dat iedere vraag vanuit het kind / de jongere en diens ouders/ verzorgers uniek is. Ieder mens is anders. Daarbij proberen wij vanuit diverse methodes (eclectisch) te werken om de unieke aanpak per vraag te kunnen ontwikkelen. 

    In de begeleiding en trainingen maken we gebruik van een eigen oplossingsgerichte methode waarbij talenten centraal staan.  Daarbij zijn er invloeden van competentiegericht coachen, de ervaringsdeskundigheid van de aanvrager, Goldstein, PPG en krachtgericht werken.
    De kern in de aanpak en werkwijze is een oprechtheid, integriteit en gelijkwaardigheid. Creativiteit en buiten de bekende kaders werken is van belang. Tevens samenwerking met ketenpartners en daarbij ook verbinden tussen de systemen van het gezin, de school en het eigen netwerk van familie en vrienden.

  • We wegen zorgvuldig af wat de juiste weg is

    We wegen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn met een persoonlijke benadering is iets wat ook in de aanpak met kinderen, jongeren, en ouders erg belangrijk is. 
    In de ideeën en oplossingen is vindingrijk en creatief kunnen zijn een uitgangspunt. Humor en een doelgerichte aanpak. SO! Trainingsbureau heeft een nuchtere inslag vind ik het belangrijk om een goede koppeling te maken naar de praktijk.  De visie is: je ontwikkelt iets, je gaat in gesprek over....om het in de praktijk uit te proberen. Waarom zou je anders immers de moeite nemen? Je wilt een resultaat behalen. Wat dat resultaat is, dat is voor de aanvrager om te bepalen. SO! Trainingsbureau geeft ondersteuning om daarbij haalbare doelen te stellen. Energie, enthousiasme en inzet zijn daarbij leidend zijn om tot dit gewenste resultaat te komen.