• De visie van SO! Sociaal Trainingsbureau is dat iedere vraag vanuit het kind/de jongere en diens ouders/verzorgers uniek is. Ieder mens is anders. Daarbij proberen wij vanuit diverse methodes (eclectisch) te werken om de unieke aanpak per vraag te kunnen ontwikkelen. In de begeleiding en trainingen maken we gebruik van een eigen oplossingsgerichte methode waarbij talenten centraal staan. Daarbij zijn er invloeden van competentiegericht coachen, de ervaringsdeskundigheid van de aanvrager, Goldstein, PPG en krachtgericht werken. De kern in de aanpak en werkwijze is oprechtheid, gelijkwaardigheid en doelgericht.

    Creativiteit en buiten de bekende kaders werken, waarbij er een goede koppeling wordt gemaakt naar de praktijk is het uitgangspunt. Er wordt samengewerkt met ketenpartners en verbinding gemaakt tussen de systemen van het gezin, de school en het eigen netwerk van familie en vrienden. 

  • We wegen zorgvuldig af wat de juiste weg is

    We wegen zorgvuldig af wat de juiste weg is. Dit niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Echt luisteren naar de ander om samen tot een doeltreffende analyse en aanpak te komen. Oprecht zijn met een persoonlijke benadering is iets wat ook in de aanpak met kinderen, jongeren, en ouders erg belangrijk is. 

    De visie is: je ontwikkelt iets, je gaat hierover in gesprek... om het in de praktijk uit te proberen. Je wilt een resultaat behalen. Wat dat resultaat is, dat is voor de aanvrager om te bepalen. SO! Trainingsbureau geeft ondersteuning om daarbij haalbare doelen te stellen. Energie, enthousiasme en inzet zijn daarbij leidend om tot dit gewenste resultaat te komen.